54: Animal Idioms You Need To Know. Vocabulary Booster(2) / Idiomy zwierzęce, które musisz znać (2)

54: Animal Idioms You Need To Know. Vocabulary Booster(2) / Idiomy zwierzęce, które musisz znać (2)